VERZEKERING SCHADE EN INBRAAK

Leden van VTV De Venhoeve kunnen zich collectief via de vereniging verzekeren bij verzekeraar Zicht. Dit betreft een inbraak-, brand- en glasverzekering van de tuinhuisjes. Als je een nieuwe verzekering wilt opgeven of een bestaande verzekering wilt wijzigen, stuur dan een bericht via ons contactformulier.

 

Dekking van de verzekering

Ga regelmatig na of de verzekerde bedragen nog wel aansluiten bij je persoonlijke situatie. De polis heeft geen indexering en dus geen automatische aanpassing van de bedragen. De dekking tegen brand/storm dient te bestaan uit:

  • de herbouwwaarde van de opstal en
  • daarbij opgeteld de nieuwwaarde van de inboedel.

Wanneer in geval van schade blijkt dat het bedrag niet toereikend is, zal onderverzekering worden toegepast, waardoor men niet volledig schadeloos kan worden gesteld.

 

Wat te doen bij schade of inbraak?

Probeer de schade zo veel mogelijk te beperken. Geef de schade vervolgens zo snel mogelijk aan ons door. Dat
kan op een van deze manieren:
– Bel uw adviseur bij Zicht;
– Meld de schade online via de website: www.zichtadviseurs.nl/particulier. Polis nummer is op te vragen bij het bestuur.
Is er sprake van een strafbaar feit zoals inbraak of vandalisme? Doe dan meteen aangifte bij de politie.

De schade wordt rechtstreeks met jou afgehandeld. Je regelt ook zelf reparaties. Rekeningen van bedrijven die de schade herstellen, moet je dus ook zelf voorschieten.

Voeg de originele nota’s bij. Het origineel van de aangifte moet bij het schadeformulier gevoegd worden.

Let op: het is noodzakelijk dat alle ontvreemde goederen en eventueel ontstane schades in één keer worden vastgesteld. We adviseren je daarom een of twee dagen de tijd te nemen om een goede inventarisatie te doen.

Nadat je alles verzameld hebt, regel je ondertekening door het bestuur. Vervolgens kun je het verzenden naar Zicht Verzekeringen. Let op: schade dient binnen 7 dagen gemeld te zijn bij Zicht. De schade wordt daarna rechtstreeks met jou afgehandeld.