TOEGANG TOT HET COMPLEX EN PARKEREN

Op VTV de Venhoeve wordt gewerkt met een zomer- en een winterseizoen. Gedurende het zomerseizoen is het terrein dagelijks open en kan is het mogelijk om je auto te parkeren op het parkeerterrein van de vereniging. Let op. Het aantal beschikbare is beperkt. Tijdens het winterseizoen het terrein afgesloten en is het schuifhek alleen te openen door het inbellen. De toegangscode kan via een  contactformulier worden aangevraagd.  Toegang uitsluitend voor het het lid en partner-lid. Aanvragen anders dan eerder genoemd worden niet in behandeling genomen. 

De slagboom op het terrein gaat open op aanvraag. De hulpdiensten hebben een eigen toegangssleutel, dus mocht er iets zijn, dan kunnen zij altijd het park op. 

Het is niet toegestaan uw auto op het terrein na de slagboom te parkeren. 

Het zijhek aan de voorkant van het complex bij het fietstunneltje is alleen geopend gedurende het zomerseizoen. 

Zomerseizoen: 1 april - 30 september
Winterseizoen: 1 oktober - 31 maart

Paden vrijhouden

Fietsen, motoren of scooters van gasten en leden kunnen aan de hand worden meegenomen naar de tuin waar men te gast is en daar op de tuin worden gestald, of ze worden bij de rekken op het voorterrein geplaatst. HET IS NIET TOEGESTAAN OVER DE PADEN EN TERREINEN TE RIJDEN. De paden moeten vrij blijven voor hulpdiensten.

WATER

Gedurende het winterseizoen is het water afgesloten. Dit om vorstschade aan leidingen en watermeters te voorkomen. Aansluiting gebeurt ieder jaar in de maand april en de afsluiting in de maand oktober. De exacte datum wordt van tevoren medegedeeld op de mededelingenborden en op de kalender. Afhankelijk van de weersomstandigheden (vorst) kan er worden besloten eerder of juist later af te sluiten. Hieraan kunnen echter geen rechten worden verleend.

Het onderhoud en de reparaties aan het gemeenschappelijke waterleidingnet worden verzorgd door de watercommissie. Constateert u dus een lekkage, neem dan spoedig contact op met één van de commissieleden of het bestuur. Ook wanneer voor een reparatie de waterdruk van het complex of uw laantje er af moet dan kunt je dit via de watercommissie regelen.

Ieder tuinhuisje beschikt over een eigen watermeter. Voor 15 december dient u de meterstand door te geven. Steekproefsgewijs wordt dit gecontroleerd door de watercommissie. U doet er verstandig aan om de watermeter gedurende het winterseizoen te verwijderen en op een vorstvrije plaats te bewaren. Mocht je watermeter stuk gaan dan kunt je hem ter reparatie aanbieden bij de watercommissie. De kosten voor reparatie zijn voor eigen rekening. Vanaf oktober zijn er waterbriefjes beschikbaar. Wilt u online de meterstand doorgeven? Graag zelfs en een stuk makkelijker. Dat kan via onderstaande link.

Watermeterstand doorgeven doe je hier

ELECTRICITEIT

U beschikt in uw huisje over 6 of 10 ampère (1380 of 2300 watt). Houdt hier rekening mee bij het gebruik van uw apparatuur & de aanschaf van uw apparatuur.

Als u nog beschikt over 6 ampère, en wilt aanpassen naar 10 ampère kunt u een aanvraag via het contactformulier. Aan het ombouwen zijn kosten verbonden.

Mocht het gebeuren dat u geen stroom meer heeft dan kunt u contact opnemen met de onderstaande telefoon nummers:

06-40512070 (Sven) of 06-22444111 (Jan)

Heeft u een bouwspanning nodig dat meer gebruikt als 2300 watt dan kunt u dit aanvragen via het contactformulier.

Twee keer per kalenderjaar worden de standen opgenomen en wordt het verbruik via een factuur doorbelast. De eerste periode beloopt van 1 januari tot 30 juni, de tweede heeft betrekking op de periode 1 juli tot en met 31 december.

CLUBGEBOUW

Ons clubgebouw is een gezellig onderkomen voor de tuinleden. Het hele jaar door vinden er diverse activiteiten voor jong en oud plaats. Bekijk onze homepage voor alle evenementen.

Bij het clubgebouw hangt een AED (voor reanimatie). Naast het clubgebouw is het kantoor van het bestuur en de tuinwinkel.

Bekijk de plattegrond van de Venhoeve

WERKBEURTEN

Een van de kenmerken van een vereniging is dat veel van de voorkomende werkzaamheden door de leden zelf worden gedaan. Als lid van VTV de Venhoeve wordt er van je verwacht dat je meedoet met werkbeurten van 2 uur of een andere vorm van vrijwilligerswerk om het complex mooi en netjes te houden. Je ontvangt hiervoor aan het begin van het jaar een werkrooster waarin tevens informatie is opgenomen bij wie en hoe laat je zich kunt melden. Het schema voor 2024 en de sfeerimpressies zijn hier te vinden. De werkbeurten worden gecoördineerd door één van de leden van de werkcommissie. Heb je vragen of kunt je onze volkstuindersvereniging op een andere manier helpen? Neem contact met ons op! Vele handen maken licht werk.

Adreswijziging of wijziging telefoonnummer voor toegang?

Vul hier het formulier in